School Start Information / information inför skolstarten

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
Från rektorn

Dear Students and Parents/Guardians, 

 

We hope that you are all well and that the sun is shining wherever you are. 

Please take a moment to read the following text containing important information about the opening of Fritids and school start in August. There is also some information from the student calendar for the academic year of 2019/2020. 

 

IES Skellefteå Fritids - Kidz Club and Junior Club 

 

IES Skellefteå’s Fritidshem opens its doors for the first time on 5th August at 6:30. Parents that have a child/children starting at Fritids may join their child/children on their first day. Please note that your child/children’s first day at Fritids may not be the 5th August and that a Fritids application has been made for different start days and times depending on when your summer vacation ends. The Fritids staff will meet you by the entrance to Fritids (next to the gym hall and football pitch on the playground). If you need help finding your way to Fritids please phone us and we will come get you. 

 

When your child/children arrives at Fritids they will meet our Fritids host for the day. Attendance will be taken and then the students are free to take part in one of the many exciting activities that Fritids will be offering on the day. The different activities will be presented on the activity board by the entrance. Breakfast will be served between 7:30-8:00. We will line up at 7:25 to go into the dining hall together. On school days (from 22nd August and onwards) we recommend that those that wish to eat breakfast should be at school by 7:25. Those that do not wish to eat breakfast at school will start the day by being outside from 7:40 before then lining up at 8:00 (08:20 on Mondays) at the assigned spot to go into the building and to the first lesson of the day together. Please ensure that you are dressed accordingly to be outside before lessons start. 

 

Parents: please take the time to come and chat with us when you drop your child/children off at Fritids on their first day. We would like to check with you that we have the correct information about your child/children, for example; allergies, who is allowed to pick up your child/children from Fritids, can they go home on their own, their schedule etc.

 

Telephone Number to Fritids (starting 5th August): 0910-487 997.   

Opening hours for Fritids on school days: 6:30-8:10, 13:00-17:30. 

If you call during school hours you will be redirected to the school reception. 

 

If you have not applied for Fritids yet you can contact us on: fritids.skelleftea@engelska.se

 

We look forward to welcoming you to IES Skellefteå! 

 

21st August - First Days of School and Opening Ceremony 

 

Times: 10:30-14:00 for students

Place: IES Skellefteå Playground 

 

We are very excited to welcome students, parents and guests to IES Skellefteå’s Opening Ceremony on the 21st of August. We will start the day outside in the playground. The Principal, Mr Granström, teachers, other staff at IES Skellefteå and guests will welcome you all to your new school. After the ceremony, students will enter the school by class and meet their mentors in their homerooms. Lunch will be served. 

Parents are welcome to join their child/children from 10:30-12:00. 

 

Other invited guests are welcome to do a tour of the school with Mr Granström at 11:30-12:00.  

 

22nd August - Mentor Day and Parent Information Evening

Times: 8:10-13:00 (Meet in Homeroom)

Fritids is open:  6:30-17:30

Parent Information Evening Times:

15:30-18:00 (More information will be shared with parents soon).

 

School Calendar for Students and Parents

Please click here: School Calendar 2019 - 2020

The school calendar will also be shared with you through SchoolSoft in August. All events and other important information about what is happening at the school and when will be shared on SchoolSoft. 

 

Please make a note of the following dates for the Autumn and Spring Terms 2019/2020:

 

Autumn Term:

5th August: Fritids opens (6:30-17:30).

21st August: Opening Ceremony and school start (10:30-14:00). Lunch will be served. Fritids is open 6:30-17.30.  

22nd August:

- Mentor Day for all students!

- From the 22nd August, breakfast will be served all school days for all students and staff (free of charge) from 7:30-8:00. 

- Parent Information Evening from 15:30. All parents are asked to attend. 

4th September: PTS Conferences / Utvecklingssamtal for all students during the day. At least one parent per child must attend. Mentors will contact parents to schedule a meeting time. 

3rd - 4th October: Study Day / Studiedag for students and professional development day for staff. Fritids will be closed.

19th December: End of Term ceremonies. Fritids will be closed from 15:00. 

 

Spring Term

8th January: School starts for students. Lessons as per schedule.

22nd January: PTS Conferences / Utvecklingssamtal for all students during the day. At least one parent per child must attend. Mentors will contact parents to schedule a meeting time (20 min). 

17th February: Study Day / Studiedag for students and professional development day for staff. Fritids will be closed.

11th June: End of Term Ceremonies and Last Day of the year. Fritids will be closed from 15:00. 

 

How to report your child as absent:

If your child cannot come to school, please call 0910-142 39 and leave a message. Your message should include your child’s name and class. You need to report absence for every day your child will be missing from school. 

When you get access to SchoolSoft in August, you will be able to report your child’s absence there as well. 

 

Please do not hesitate to contact us if you have any questions. 

Phone: 0910-142 39

Email: info.skelleftea@engelska.se 

 

We look forward to seeing you soon!

 

Best Regards,
Mr Granström and the staff at IES Skellefteå

 

......................................................................................................................................................

Hej elever och vårdnadshavare!

 

Vi hoppas att ni alla mår bra och att solen skiner på er där ni är.

Det här informationsbrevet är fyllt av viktig information gällande fritids och skolstarten i augusti. Kalendern för läsåret 2019/2020 ligger också bifogat. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att läsa igenom detta.

 

IES Skellefteå Fritids - Kidz Club och Junior Club 

IES Skellefteå Fritids öppnar sina dörrar för första gången den 5 augusti klockan 06:30. Ni har olika startdagar beroende på när er semester slutar. Första dagen på fritids är föräldrar välkomna att med följa sina barn. Fritidspersonal kommer att finnas vid entrén till fritids (bredvid gympasalen och fotbollsplanen ute på skolgården) för att möta upp er på morgonen. Om ni har svårt att hitta första dagen, ring oss så kommer vi ut och möter upp. 

 

När ditt barn kommer till fritids på morgonen så möts de upp av vår fritidsvärd för dagen. Då tar vi närvaro och efter det får eleverna välja bland alla de spännande aktiviteter vi erbjuder under dagen. De olika aktiviteterna kommer att presenteras på en aktivitetstavla vid entren. 

 

Frukost serveras mellan 7:30- 8:00. Vi ställer upp på på led 7:25 för att gå till matsalen tillsammans, om du ska äta frukost på fritids så önskar vi att du är på plats senast 7:25. På skoldagar (från den 22 augusti och framåt) börjar vi alltid dagen utomhus, så kommer du efter 7:30 och har ätit frukost så är du förhoppningsvis klädd efter väder. Kl 8:20 på måndagar och 8:00 övriga dagar ställer vi upp på led vid vår plats för att följas in till vår första lektion tillsammans. 

 

Föräldrar: Vi ber att ni tar er tid till att prata med oss när ni lämnar av ert barn första dagen. Vi vill kolla med er att vi har rätt information om ert barn gällande till exempel allergier, vem som får hämta ert barn, får de gå hem själv, ert schema etc.

 

Telefonnummer till fritids:  0910-487 997.   

Öppettider för  fritids vanliga skoldagar: 6:30-8:10, från skolans slut-17:30. 

Om du ringer under skoldagen blir du kopplad till receptionen. 

 

Om du ännu inte ansökt om plats på, kan du kontakta oss på: fritids.skelleftea@engelska.se

 

Vi ser fram emot att välkomna dig till IES Skellefteås Fritidshem!

 

21 augusti- första skoldagen och öppningsceremoni 

 

Tid: 10.30-14.00 för våra elever (Fritids är öppet 06:30-17:30)

Plats: IES Skellefteå skolgård 

 

Vi är väldigt glada att välkomna våra elever, föräldrar och våra speciellt inbjudna gäster till IES Skellefteås öppningsceremoni den 21 augusti. Vi börjar dagen på skolgården. Vår rektor, Mr Granström, dina lärare, övrig personal på IES Skellefteå och våra gäster vill välkomna dig till din nya skola. 

Efter ceremonin kommer eleverna att välkomnas in i skola klassvis och få träffa sina mentorer i sina hemklassrum. 

Lunch kommer att serveras till alla elever. 

Föräldrar är välkomna att följa med sina barn mellan 10:30-12:00

Andra inbjudna gäster är välkomna att ta en guidad tur runt skolan med Mr Granström mellan 11:30-12:00.

 

22 augusti- Mentordag och Föräldramöte

Tid: 8:10-13:00 (Vi träffas i hemklassrummet)

Fritids är öppet:  6:30-17:30

Tid för föräldramöte: 15:30-18:00 (mer information kommer i början av augusti).

 

Läsårskalender för elever och vårdnadshavare:

Klicka här för att följa länken: School Calendar 2019 - 2020

Skolkalendern kommer också att delas med er via SchoolSoft i augusti. Alla event och annan viktigt information om vad som händer på skolan och när kommer att delas på SchoolSoft. 

 

Skriv gärna ner följande datum i almanackan redan nu;

 

Höstterminen:

5 augusti: Fritids öppnar (6:30-17:30)

21 augusti: Öppningsceremoni och skolstart (10:30-14:00. Lunch serveras som vanligt.)

22 augusti:

Mentordag för alla elever!

Från den 22 augusti serverar vi frukost alla skoldagar till elever och personal (avgiftsfritt) mellan 7:30-08:00

Föräldramöte från 15:30. Vi ber att alla föräldrar deltar.

4 september: Utvecklingssamtal för elever under dagen. Minst en förälder per barn måste delta. Mentorerna kommer att ta kontakt för att boka in en tid. 

3-4 oktober: Studiedag för alla elever och kompetensutvecklingsdag för personalen. Fritids är stängt.

29 december: Sista skoldagen för terminen. Fritids stänger kl 15:00 

 

Vårterminen

8 januari: Första dagen på terminen. Lektioner enligt schema

22 januari: Utvecklingssamtal för att elever under dagen. Minst en förälder per barn måste delta. Mentorerna kommer att ta kontakt för att boka in en tid. (20 min)

17 februari: Studiedag för elever och kompetensutvecklingsdag för personal. Fritids är stängt

11 juni: Skolavslutning. Fritids stänger 15:00

 

Hur du rapporterar in elevfrånvaro

Om ditt barn inte kan komma till skolan så ringer du 0910-142 39 och lämnar ett meddelande innan första lektion. Meddelande bör innehålla ditt barns namn och klass. Du måste rapportera in frånvaro för varje skoldag som ditt barn är hemma. När du får inloggning till SchoolSoft kommer du att kunna rapportera in frånvaro på det sättet också. 

 

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med oss. 

Telefonnummer till fritids: 0910- 142 39

E-post: info.skelleftea@engelska.se

 

Vi ser fram emot att träffa er i augusti!

 

Vänliga hälsningar,

Mr Granström och personalen på IES Skellefteå