Inbjudan till öppet hus

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Höstterminen 2019 öppnar vi en skola i Skellefteå för cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs nio. Vi hälsar föräldrar, elever och övriga intresserade varmt välkomna till en informationskväll om Internationella Engelska Skolan Skellefteå den 22 januari kl 18:00-19:00 på The Great Northern, Storgatan 53. 

Under kvällen kommer rektor Frederik Granström presentera sin vision för den nya skolan och hur en skoldag ser ut. Du kommer också få tillfälle att möta vice VD Jörgen Stenquist, Head of Academics Damian Brunker och andra representanter för skolan och ställa frågor. 

Idag går totalt cirka 25 600 elever i våra 36 skolor, samtliga baserade på samma övertygelse att varje enskild elev kan nå sina mål genom: 

  • En trygg och ordnad skolmiljö där lärare kan undervisa och elever lära
  • Behärska engelska språket,  världens gemensamma språk och ”nyckeln till världen”
  • Höga akademiska förväntningar och ambitioner  

Skolan är öppen för alla. Platser fördelas baserat på hur länge eleven stått i kö där den som stått längst blir erbjuden plats först. Mer information finner du här.