Workshop Day Information

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

 

If you have accepted your place at IES Skellefteå, we would like to invite students and parents to the Workshop Day. On this day students will have the opportunity to meet future classmates and teachers. Due to the ongoing construction at IES Skellefteå we will be holding this event at Morö Backe Skola. Please note that the start and finish times have changed.

Date: Saturday, April 27th, 2019.

Location: Morö Backe Skola
Address: Höjdgatan 10, 931 51 Skellefteå

Start Time:

Grade F-3: 8.30 with student check-in and an assembly in the auditorium 9.00. Students in grade F-3 will finish between 11.00-11.30.  

Grade 4-6: 10.30 with student check-in and an assembly in the auditorium 10.45. Students in grade 4-6 will finish around 12.45. 

Grade 7-8: 11.30 with student check-in and an assembly in the auditorium 11.45. Students in grade 7-8 will finish around 13.45. 

Outdoor shoes are not allowed inside Morö Backe skola. Therefore, please bring indoor shoes. We will also have plastic shoe protection that you can borrow. 

The students will be divided into groups and taken to their classes for the lessons while parents are welcome to remain for a short information meeting with Mr Granström. Students will have short lessons taught in the subjects of Swedish, English and Maths. Students will also have Fritids activities.  

We look forward to seeing you there! 

  

Om du har accepterat din plats på IES Skellefteå,  vill vi bjuda in elever och föräldrar till en introduktionsdag. Denna dag kommer ditt barn att få möjligheten att träffa framtida klasskompisar och lärare. På grund av den pågående ombyggnationen på IES Skellefteå kommer vi att vara på Morö Backe skola denna dag. Vänligen notera att start- och sluttid har ändrats.

Datum: Lördag den 27 April, 2019.

Plats: Morö Backe Skola
Address: Höjdgatan 10, 931 51 Skellefteå

Starttid:

Grade F-3: 8.30 med registrering och samling i aula 9.00. Elever i åk F-3 kommer att sluta runt 11.00-11.30. 

Grade 4-6: 10.30 med registrering och samling i aula 10.45. Elever i åk 4-6 kommer att sluta runt 12.45. 

Grade 7-8: 11.30 med registrering och samling i aula 11.45. Elever i åk 7-8 kommer att sluta runt 13.45.

På Morö Backe skola är det inte tillåtet att ha utomhusskor. Vänligen ta med inneskor. Det kommer också finnas skoskydd att låna.


Eleverna kommer att delas in i grupper och sedan gå till sina klasser för lektion och föräldrar är välkomna att stanna kvar för ett kort informationsmöte från ledningen.  Eleverna kommer att ha korta lektioner i ämnena svenska, engelska och matematik. Vi har också planerat för fritids.

Vi ser fram emot att träffa dig där!