First Days of School

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare

Dear Students and Parents/Guardians (Svensk version finns nedan),

We hope you are enjoying summer!

Please take a moment to read the following text containing important information about school start in August both for new and returning students. There is also some information from the student calendar for the academic year of 2020/2021.

IES Skellefteå Fritidshem

IES Skellefteå’s Fritidshem opens its doors for new students on the 3rd August at 6:30. Parents that have a child/children starting at Fritids may join their child/children for the first hour from when they come to leave their child. Please note that your child/children’s first day at Fritids may not be the 3rd August and that a Fritids application form has been sent for you to hand in your fritids times depending on when your summer vacation ends. The Fritids staff will meet you by the entrance to Fritids (next to the gym hall and football pitch on the playground). If you need help finding your way to Fritids please phone us and we will come get you.

When your child/children arrive at Fritids they will meet our Fritids host for the day. Attendance will be taken and then the students are free to take part in one of the many activities that Fritids will be offering on the day. Breakfast will be served between 7:30-8:00. We will line up at 7:25 to go into the dining hall together. On school days (from 20th August and onwards) we recommend that those that wish to eat breakfast should be at school no later than 7:15. Those that do not wish to eat breakfast at school will start the day by being outside from 7:40. Please ensure that you are dressed accordingly to be outside before lessons start. At 8:50 on Mondays and 8:00 Tuesday to Fridays, we line up at our designated spot and walk into school together

Parents: please take the time to come and chat with us when you drop your child/children off at Fritids on their first day. We would like to check with you that we have the correct information about your child/children, for example: allergies, who is allowed to pick up your child/children from Fritids, can they go home on their own, their schedule etc.

Telephone Number to Fritids: 0910-48 79 97.   

Opening hours for Fritids on school days: 6:30-8:10, 13:00-17:30.

If you need to come in contact with fritids during the school day call the reception: 0910-142 39.

If you have not applied for Fritids yet you can contact us at: fritids.skelleftea@engelska.se

 

20th August - First Days of School / Mentor Day

Times: 

F-3: 8:30-13:00

4-6: 9.00-13.30

7-9: 9.30-14.00

Place: All classes meet on the playground 

Fritids is open:  6:30-17:30

We are very excited to welcome new and returning students to the first day of school. We will start the day outside in the playground. The Principal, Mr Granström, teachers, and other staff at IES Skellefteå will welcome you all to your school. Students will enter the school by year group. Year 6 and Year 8 will go to the auditorium where class lists will be read.   

Lunch will be served. 

Due to Covid-19 restrictions, only new parents in F-class are welcome to join their child/children on the playground between 8:30-9:00. Unfortunately, all other parents must leave their children by the school gate. 

 

New for August 2020! Lockers Year 5-9

Students in Year 5-9 will be allocated a locker and are asked to bring a padlock to school on the first day. If you choose to have a padlock with keys, please hand in your spare key to your mentor. Your spare key will be stored in the reception. Combination locks are also fine. 

21st August - classes as per schedule 

 

School Calendar for Students

Please click here: School Calendar 2020 - 2021

The school calendar will also be shared with you through SchoolSoft in August. All events and other important information about what is happening at the school and when will be shared on SchoolSoft. 

Please make a note of the following dates for the Autumn and Spring Terms 2020/2021:

Autumn Term:

3rd Aug: Fritids re-opens after summer (6:30-17:30)

14th Aug: Planning Day - Fritids Closed 

20th Aug: First Day of School and Mentor Day

24th Aug: Parent Information Evening for Years F-8

25th Aug: Parent Information Evening Year 9 

4th Sept: Sport’s Day Years F-9

10-11th Sept: PTS Conferences / Utvecklingssamtal for students in the afternoons. At least one parent per child must attend. Mentors will contact parents to schedule a meeting time.

15 Oct: Study Day - school is closed from 12.00. Fritids is open

16 Oct: school and fritids are closed. 

26-30th Oct: Höstlov/Autumn break. Fritids is open.

16-20th Nov: Year 8 PRAO

2nd Dec: School closed from 12:30. Fritids is open.

22nd Dec: End of Term Ceremonies

23rd Dec: Fritids will be closed from 15:00 

Spring Term

13th Jan: School starts for students. Lessons as per schedule.

26-27 Jan: PTS Conferences / Utvecklingssamtal for all students during the afternoon. At least one parent per child must attend. Mentors will contact parents to schedule a meeting time. 

22th Feb: Study Day / Studiedag for students and professional development day for staff. Fritids will be closed.

8-12th Mar: Sportlov/ Sport’s Break

17th Mar: School closed from 12:30. Fritids is open.

2-9 Apr: Påsklov / Easter Break

13-14 May: School closed. Fritids open 14th May.

17th May: Study Day / Studiedag. Fritids closed.   

15th June: End of Term Ceremonies and Last Day of the year.

Fritids will be open until the end of June. 

 

How to report your child as absent:

Parents report their children’s absence in SchoolSoft as the main and preferred method. Until parents have received their login information to SchoolSoft, absence can also be reported by calling our reception: 0910-142 39. You need to report absence for every day your child is not at school. 

Please do not hesitate to contact us if you have any questions. 

Reception: 0910-142 39

Email: info.skelleftea@engelska.se 

We look forward to seeing you in August!

 

Best Regards,

Mr Granström and the staff at IES Skellefteå

 

// 

 

Kära studenter/vårdnadshavare!

Vi hoppas att ni njuter av sommaren!

Det här informationsbrevet är fyllt av viktig information gällande fritids och skolstarten i augusti. Det finns också information om vår elevkalender för det akademiska året 2020/2021. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att läsa igenom hela brevet.

IES Skellefteå Fritidshem 

IES Skellefteå Fritids öppnar sina dörrar för nya elever den 3:e augusti klockan 06:30. Ni har alla olika startdagar beroende på när er semester slutar. Första dagen på fritids är nya föräldrar välkomna att följa sina barn. Fritidspersonal kommer att finnas vid entren till fritids (bredvid gympasalen och fotbollsplanen ute på skolgården) för att möta upp er på morgonen. Om ni har svårt att hitta första dagen, ring oss så kommer vi ut och möter upp er. 

När ditt barn kommer till fritids på morgonen så möts de upp av vår fritidsvärd för dagen. Då tar vi närvaro och efter det kan elever välja bland alla de spännande aktiviteter vi erbjuder under dagen. De olika aktiviteterna kommer att presenteras på en aktivitetstavla vid entren. 

Frukost serveras mellan 7:30-8:00. Vi ställer upp på på led 7:25 för att gå till matsalen tillsammans. Om du ska äta frukost på fritids så önskar vi att du är på plats senast 7:25. På skoldagar (från den 20 augusti och framåt) börjar vi alltid dagen utomhus, så kommer du efter 7:30 och har ätit frukost så är du klädd efter väder. Kl 8:50 på måndagar och 8:00 övriga dagar ställer vi upp på led vid vår utnämnda plats för att följas in till vår första lektion tillsammans. 

Föräldrar: Vi ber att ni ska ta er tid till att prata med oss när du lämnar av ditt barn första dagen. Vi vill kolla med er att vi har rätt information om ditt barn gällande till exempel allergier, vem som får hämta ditt barn, får de gå hem själv, ert schema etc.

Telefonnummer till fritids:  0910-48 79 97.   

Öppettider för  fritids vanliga skoldagar: 6:30-8:10, 13:00-17:30. 

Om du behöver komma i kontakt med fritids under skoldagen ring då till receptionen : 0910-142 39.

Om du ännu inte sökt plats på fritids kan du kontakta oss på fritids.skelleftea@engelska.se

Vi ser fram emot att välkomna er till IES Skellefteås Fritidshem! 

 

20 augusti- första skoldagen/mentorsdag

Tider:

F-3: 8:30-13:00

4-6: 9:00-13:30

7-9: 9:30-14:00

Plats: Alla klasser möts på skolgården 

Fritids är öppet 6:30-17:30

Vi är väldigt glada att välkomna våra nya och gamla elever till första skoldagen. Vi börjar dagen på skolgården. Er rektor, Mr Granström, dina lärare och övrig personal på IES Skellefteå vill välkomna dig till skolan. 

Eleverna kommer att gå in i skolan tillsammans med sin årskurs. Årskurs 6 och 8 kommer att gå till Aulan där de nya klasserna kommer att läsas upp. 

Lunch kommer att serveras till alla elever. 

På grund av Covid-19 restriktioner så är bara föräldrar till elever i Förskoleklass välkomna att följa sina barn på skolgården mellan 8:30-9:00. I år får tyvärr övriga föräldrar lämna sina barn vid skolgrinden. 

 

Nyhet! Skåp i åk 5-9

Elever i åk 5-9 kommer att bli tilldelade ett skåp och ombeds därför ta med ett hänglås till den första skoldagen. Om ni väljer ett hänglås med nycklar ber vi er lämna in extranyckel till mentor. Extranyckeln kommer att förvaras och kan lånas i receptionen. Det går också bra med kombinationslås om man hellre vill ha det. 

 

Skolkalender för elever

Följ länken för att läsa: School Calendar 2020 - 2021

Skolkalender kommer också att finnas på SchoolSoft i augusti. Alla event och annan viktig information kommer att uppdateras och finnas på SchoolSoft. 

Skriv in följande datum i almanackan.

Höstterminen 2020:

3 aug: Fritids öppnar igen efter sommaren (6:30-17:30).

14 aug: Planeringsdag- fritids är stängt

20 aug: Första skoldagen

24 aug: Föräldramöte för årskurs F-8

25 aug: Föräldramöte för årskurs 9

4 sept: Friluftsdag för F-9

10-11sept: PTS Conferences / Utvecklingssamtal för alla elever på eftermiddagen. Er mentor kommer att ta kontakt för att boka tid någon av dagarna. Minst en vårdnadshavare per elev måste kunna delta.

15 okt: ½ Studiedag - skolan stängd från kl 12. Fritids är öppet.

16 okt: Studiedag - skolan och Fritids är stängt.

26-30 okt: Höstlov. Fritids är öppet.

16-20 nov: Årskurs åtta är ute på prao.

2 dec: Skolan stängd från 12:30. Fritids är öppet. 

22 dec: Sista skoldagen för terminen.

23 dec: Fritids stänger kl 15:00. 

Vårterminen 2021

13 jan: Terminsstart, lektioner enligt schema. 

26-27 jan: PTS Conferences / Utvecklingssamtal för alla elever på eftermiddagen. Er mentor kommer att ta kontakt för att boka tid någon av dagarna. Minst en vårdnadshavare per elev måste kunna delta.

22 feb: Studiedag - skolan och fritids är stängt

8-12 mar: Sportlov

17 mar: Skolan stänger 12:30. Fritids är öppet.

2-9 apr: Påsklov

13-14 maj: Skolan stängd. Fritids öppet 14 maj.

17 maj: Studiedag. Skola och fritids är stängt.

15 juni: Skolavslutning

Fritids håller öppet till slutet på juni. 

 

Hur du rapporterar in elevfrånvaro

Föräldrar ska rapportera frånvaro i SchoolSoft. När du får inloggning till SchoolSoft, bör du i första hand,  rapportera in frånvaro där. Tills att du har fått din inloggning kan du rapportera in frånvaro till skolan genom att ringa till receptionen på 0910-142 39 innan första lektionen. Du måste rapportera in frånvaro för varje skoldag som ditt barn är hemma. 

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med oss. 

Reception: 0910- 142 39

E-post: info.skelleftea@engelska.se

Vi ser fram emot att se er i augusti!

 

Vänliga hälsningar,

Mr Granström och personalen på IES Skellefteå